Yoga en meer!

Voor yoga, ontspanning en aandacht




Op vrijdag 21 juni is het Wereld Yoga Dag en geeft Stefanie een strand yogales van 19.00-20.00 uur bij Willy Zuid in Katwijk. De gehele opbrengst van de les gaat dit jaar naar het Ushersyndroom. 

Ushersyndroom is een erfelijke aandoening. Mensen met Ushersyndroom zijn doof of slechthorend geboren en gaan naarmate de tijd verstrijkt steeds slechter horen en zien. Soms zijn er ook evenwichtsproblemen. Uiteindelijk worden zij doof én blind.