Yoga en meer!

Voor yoga, ontspanning en aandacht

Algemene voorwaarden Yoga en meer!

Eigen risico 

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Yoga en meer! kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. 

Inschrijving 

Je bent ingeschreven voor de yogalessen als je de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de algemene voorwaarden hebt ondertekend in de ingevulde gezondheidsverklaring en naar mij hebt opgestuurd of gemaild. Indien noodzakelijk kan Yoga en meer! de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om op een verantwoorde wijze yogalessen te volgen, is het belangrijk dat de yogadocent op de hoogte is van je lichamelijke conditie. Je gezondheidsverklaring zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Andere gegevens zijn nodig voor de facturering. De nieuwsbrief is er om je op de hoogte te houden van veranderingen en vernieuwingen bij Yoga en meer!.

Je gegevens zijn opgeslagen op de computer bij haar thuis. Het kan zijn dat de boekhoudster meekijkt in het e-Boekhouden programma voor de Belastingaangifte.

Lesgeld 

De contributie is voor de 1e van de maand bijgeschreven op rekeningnummer:

NL 16 KNAB 0258 9678 89, S.M. de Koning, Yoga en meer!. 

Een les jaar is van 1 september t/m 31 augustus. Het maandelijkse tarief is een gemiddeld bedrag verdeeld over twaalf maanden voor 42 of 21 lessen per jaar. Dus ook in de maand augustus betalen. Korting is mogelijk als je in één of in twee keer per les jaar betaald. Je kunt per maand instromen en uitstromen.  

Om de bankkosten te verlagen en de administratietijd te verminderen kunnen jullie haar helpen om i.p.v. maandelijks bijvoorbeeld twee of drie maanden tegelijk te betalen, in twee blokken te betalen of in één keer. Mocht je tussendoor opzeggen dan is restitutie hiervan niet mogelijk. 

Vooruitbetaling en opzegtermijn

De eerste keer betaal je één extra maand lesgeld vooruit, dit i.v.m. je opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat als je opzegt je de daarop volgende maand niet meer hoeft te betalen en je dus nog wel die maand yogalessen kunt volgen. Bv: je zegt op 5 oktober op. De maand oktober had je al betaald vóór 1 oktober, tevens je laatste betaling. Je vooruitbetaling telt voor de maand november. Je abonnement stopt 30 november. Er is geen restitutie van de vooruitbetaling mogelijk. 

Lessen inhalen 

Het kan voorkomen dat je een keer niet kunt komen. Deze les kun je binnen het lesjaar inhalen, zolang je lid bent. Per 1 september staat de teller weer op 0 en vervalt je inhaalmogelijkheid. Bij opzegging van je abonnement vervalt ook de mogelijkheid om je gemiste lessen nog in te halen. Je lessen zijn niet overdraagbaar. 

Vakanties en feestdagen 

In principe wordt er op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven. Hiervan kan worden afgeweken. Het lesrooster staat op de website.  

Verhindering van de docent 

Het kan voorkomen dat Stefanie ziek wordt, een cursus volgt of afwezig is door omstandigheden. Ze probeert iedereen op tijd te bellen, een What's app of een e-mail te sturen. Als ze verhinderd is, probeert ze voor vervanging te zorgen, of je ontvangt een YouTube les. Als dit niet lukt kun je op een ander moment een les inhalen.